en

TEAM EXCELLENCE
~HET COACHING PROGRAMMA VOOR TEAM OPBOUW & WERKING

Het Team Excellence Business Coaching Programma is ontworpen om organisaties te ondersteunen bij het opbouwen en optimaliseren van hun team(s). Dit programma biedt praktische tools, strategieën en begeleiding om teams te helpen hun prestaties te verbeteren, samenwerking te bevorderen en synergie te creëren. Dit programma is ontworpen om u te begeleiden bij het ontwikkelen van high-performing teams die uitblinken in samenwerking, communicatie en resultaten.

Met dit programma bied ik een holistische benadering van teamontwikkeling. Het succes van een team hangt niet alleen van individuele vaardigheden en kwaliteiten, maar ook van de dynamiek, cultuur en structuur van het team als geheel. Ik begeleid u bij elke stap van het proces, met als doel het creëren van een veerkrachtig en succesvol team dat klaar is om elke uitdaging aan te gaan.

Of u nu een nieuw team wilt opbouwen, de prestaties van een bestaand team wilt verbeteren of de samenwerking binnen uw organisatie wilt versterken, dit programma biedt de nodige tools en inzichten om uw doelen te bereiken. 

Module 1: Teamanalyse en Doelstellingen

 • Evaluatie van het huidige team en identificatie van sterke punten en uitdagingen.
 • Ontwikkelen van een roadmap voor teamontwikkeling

Module 2: Verbindende en Heldere Communicatie

 • Verbeteren van verbale en non-verbale communicatievaardigheden.
 • Het bevorderen van actief luisteren en constructieve feedback.

Module 3: Rolverduidelijking en Taakverdeling

 • Identificeren en definiëren van individuele rollen en verantwoordelijkheden binnen het team.
 • Optimaliseren van taakverdeling en het verminderen van overlapping of hiaten.

Module 4: Teamdynamiek en Samenwerking

 • Het begrijpen van verschillende persoonlijkheidstypes en werkstijlen.
 • Het creëren van een positieve teamcultuur.

Module 5: Motivatie en Teambetrokkenheid

 • Identificeren van factoren die motivatie en betrokkenheid beïnvloeden.
 • Het stimuleren van individuele en collectieve motivatie.

Module 6: Teamontwikkeling en Groei

 • Het bevorderen van continu leren en professionele ontwikkeling binnen het team.
 • Het aanmoedigen van innovatie en het omgaan met veranderingen.

Module 7: Prestatiemanagement en Succesmeting

 • Het opzetten van meetbare doelen voor teamprestaties.
 • Het implementeren van regelmatige evaluaties en feedbackprocessen.

Module 8: Duurzame Teamgroei en Continuïteit

 • Het identificeren en aanpakken van mogelijke obstakels voor teamontwikkeling.
 • Het creëren van een cultuur van voortdurende verbetering en succes.

Ik geloof in een interactieve aanpak, met individuele reflectie, teamactiviteiten en groepsdiscussies om een betrokken leerervaring te bieden. Het programma is aan te passen aan uw wensen en noden. 

Samen kunnen we uw organisatie transformeren door middel van krachtige teamopbouw en samenwerking. Neem vandaag nog contact met ons op en laat ons u helpen bij het bereiken van Team Excellence!

Met het lanceren van een werkbaarheidscheque willen de Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners organisaties uit de profit- en social profitsector ondersteunen en versterken om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk. Inzetten op werkbaar werk is immers een win-win voor werkgevers en werknemers.

Hoe kunt u de kosten financieren?
Op de totale kost van de factuur wordt een vereiste eigen inbreng van 40% berekend. Dit betekent dat een organisatie 40% van de gemaakte kosten zelf moet dragen en dat 60% in aanmerking komt voor subsidiëring. Dit voor ingediende aanvragen tijdens de periode 1 januari 2023 tot en met 30 november 2023. De subsidie bedraagt max 10 000 euro.