Met het lanceren van een werkbaarheidscheque willen de Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners organisaties uit de profit- en social profitsector ondersteunen en versterken om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk. Inzetten op werkbaar werk is immers een win-win voor werkgevers en werknemers. Werkenden blijven langer en met meer goesting aan de slag. Organisaties kunnen rekenen op gedreven, competente en dus meer productieve medewerkers. Werkbaar werk is dan ook belangrijk voor de verhoging van de werkzaamheidsgraad: 'meer mensen aan de slag in gemiddeld langere loopbanen'.

Hoe kunt u de kosten financieren?
Op de totale kost van de factuur wordt een vereiste eigen inbreng van 40% berekend. Dit betekent dat een organisatie 40% van de gemaakte kosten zelf moet dragen en dat 60% in aanmerking komt voor subsidiëring. Dit voor ingediende aanvragen tijdens de periode 1 januari 2023 tot en met 30 november 2023. De subsidie bedraagt max 10 000 euro.

Hoe?
De organisatie dient een aanvraag in voor de terugbetaling van een scan, begeleiding, monitoring van de werkbaarheid en/of verbeteracties in de vorm van advies, begeleiding/coaching en opleiding en dit via een online applicatie: https://esf.vlaanderen.be/esf/index.jsp

Deze aanvraag moet gebeuren alvorens gefactureerde prestaties verricht kunnen worden. Een offerte van de erkende dienstverlener waarop beroep gedaan wordt, wordt toegevoegd als bijlage bij de aanvraag.

Vanaf het moment van de aanvraag begint de projectperiode te lopen. Na afloop van de acties en zodra de erkende dienstverlener een factuur heeft opgemaakt, kan de organisatie de uitbetaling van de subsidie aanvragen.

Waarvoor kunt u bij mij terecht?
We houden een gesprek over het psychosociaal welbevinden, mentale veerkracht en/of energie van werknemers en werkgever.
Ik maak een offerte op voor een scan, risico analyse, begeleiding of monitoring ovv :
- advies
- begeleiding
- opleiding
- workshop
- coaching

U als klant maakt een keuze uit de offerte, ik maak een aangepaste offerte op, u overlegt intern met m.b.t. het werkbaarheidsplan of verbeteracties en vraagt online de werkbaarheidscheque aan.

Dan volgt de beslissing en kunnen we van start gaan binnen uw organisatie.