Zou het niet fantastisch zijn om eerst te kijken wat er goed gaat, wat er mooi is? Denken in mogelijkheden en uitdagingen ipv belemmeringen en problemen. Een ruime blik, een open positieve mindset.

Zelfliefde is jezelf gunnen om je goed te voelen, het beste willen voor jezelf. Door deze voedende mindset leer je meer van jezelf houden. Meer mogelijkheden, meer kansen, meer ervaringen/belevenissen. Hoe meer je in kansen denkt, hoe groter je voorstellingsvermogen, je fantasie. Je gaat breder denken. Van slachtoffer naar deelnemer!

Hoe verschillend we ook zijn, we willen allemaal liefde en basiszekerheid. Maar teveel zekerheid is saai, dus willen we variatie. Volgens Tony Robbins hebben we 6 basisbehoeften:

1/ Zekerheid: stabiliteit, veiligheid en vertrouwen
2/ Afwisseling: uitdagingen en variatie
3/ Aanzien: gezien en gehoord worden
4/ Liefde en verbinding: erbij horen en niet eenzaam zijn
5/ Groei: voldoening en geluk
6/ Maatschappelijke bijdrage: van betekenis zijn

Welke is voor jou momenteel belangrijk? En welke acties onderneem je hiervoor?

Een actie is het resultaat van een beslissing. Als er geen actie is, heb je nog geen beslissing genomen. Dus ... beslis.